Zu den Bereichen 

МХЕЦ Патишка е пуштена во употреба

 

 

Декември 2014

Стручен тим на добавувачот на електро-механичката опрема - Гуглер Ватертурбинес ГмбХ (Gugler Water Turbines GmbH) заедно со тим на градежната компанија која ги изведе градежните работи – Делта-Пром, како и стручен тим на ЕВН Македонија и тимот на ПЦЦ Хидро успешно ја пуштија во употреба МХЕЦ Патишка.
PCC. synergies at work