Формулар за поплаки и жалби

 

 

Ве молиме, пополнете го овој формулар и испратете го:

По пошта на:


ПЦЦ НОВА ХИДРОЕЛЕКТРАНА ДООЕЛ СКОПЈЕ или
ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Коста Шахов бр.12/2
1000 Скопје
Република Македонија

По факс на:

+389 (0)2 3085088

По е-пошта:

saso.gligorov@pcc.eu
back print top
PCC. synergies at work