PCC News

ЕБРД одобрува околу 670.000 € за успешното пуштање во употреба на Македонските ПЦЦ хидроелектрични централи

Trennlinie

МХЕЦ Патишка е пуштена во употреба

Trennlinie

Зошто хидроенергија во Македонија?

Благодарение на одличните природни услови, Република Македонија нуди атрактивни можности за инвестиции во секторот на обновливи енергии кој начелно се повеќе се развива со посебен акцент на хидроенергијата. Со своите Проекти за Мали Хидроцентрали, РСС го заменува застарениот инженеринг кај хидроцентралите и придонесува кон заштита на околината со тоа што ја намалува емисијата на СО2 благодарение на употребата на обновливи енергии.
 
 

ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје

PCC Hydro

Прочитајте повеќе за тимот и за историјата на РСС во Македонија како и за активностите на РСС Групацијата низ целиот свет

...Повеќе

Проекти за хидроцентрали

PCC Hydro

Ви нудиме генерален преглед на технологијата на хидроенергијата и детален опис на нашите проекти од овој вид во Македонија

...Повеќе

Животна и социјална околина

PCC Hydro

Одржлива комбинација на заштита на климата и производство на енергија                  

...Повеќе
PCC. synergies at work