Новости

 

 

декември 2014

ЕБРД одобрува околу 670.000 € за успешното пуштање во употреба на Македонските ПЦЦ хидроелектрични централи


Дуисбург / Скопје / Лондон, Ноември 2014 – Како што е соопштено и претходно, ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје (Македонија) успешно ги пушти во работа неговите три хидроелектрични централи. ... повеќе


декември 2014

МХЕЦ Патишка е пуштена во употреба


Стручен тим на добавувачот на електро-механичката опрема... ... повеќе


октомври 2014

Добиен е статус за привилегиран производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија за МХЕЦ Брајчино и МХЕЦ Галичник


Од Регулаторна комисија за енергетика на Република македонија добиен е статус... ... повеќе


Септември 2014

Добиена употребна дозвола за МХЕЦ Брајчино и МХЕЦ Галичник


Министерството за транспорт и врски издаде... ... повеќе


Септември 2014

Влегуваат во сила лиценците за вршење на енергетска дејност – производство на електрична енергија од МХЕЦ Брајчино и МХЕЦ Галичник


Регилаторна комисија за енергетика на Република Македонија донесе... ... повеќе


Jуни 2014

МХЕЦ Галичник е пуштена во употреба


Стручен тим на добавувачот на електро-механичката опрема... ... повеќе


Мај 2014

МХЕЦ Брајчино е пуштена во употреба


Стручен тим на добавувачот на електро-механичката опрема... ... повеќе


Април 2014

Доставена турбинска опрема на локацијата на МХЕЦ Патишка


Австриската компанија Гуглер Вотер Турбинес... ... повеќе


Ноември 2013

Добиен е статус за привилегиран производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија за МХЕЦ Градечка


Од Регулаторна комисија за енергетика на Република македонија добиен е статус... ... повеќе


Ноември 2013

Доставена турбинска опрема на локацијата на МХЕЦ Галичник


Австриската компанија Гуглер Вотер Турбинес... ... повеќе


октомври 2013

Влегува во сила лиценцата за вршење на енергетска дејност – производство на електрична енергија од МХЕЦ Градечка


Регилаторна комисија за енергетика на Република... ... повеќе


октомври 2013

Доставена турбинска опрема на локацијата на МХЕЦ Брајчино


Австриската компанија Гуглер Вотер Турбинес ГмбХ... ... повеќе


Септември 2013

Добиена употребна дозвола за МХЕЦ Градечка


Општината Виница издаде... ... повеќе


Aвгуст 2013

Завршена изградбата на пристапен пат и систем за наводнување во Јанче


Стручен тим на добавувачот на електро-механичката опрема... ... повеќе


Jули 2013

Завршена изградбата на пристапен пат и систем за наводнување во Јанче


Градежната компанија Имако заврши со изградбата на пристапниот пат до машинската зграда на МХЕЦ 33 Галичник 3 и системот за наводнување во околината на селото Јанче и малата хидоцентрала. ... повеќе


Jуни 2013

Издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност


ПЦЦ Хидро ја добива привремената лиценца за вршење на енергетска дејност за сите 4 мали хидроцентрали. ... повеќе


Мај 2013

Доставена турбинската опрема за МХЕЦ Градечка


Австриската компанија Гуглер Вотер Турбинес (Gugler Water Turbines) го достави првиот комплет од турбина и генератор за МХЕЦ Градечка. ... повеќе


Април 2013

ПЦЦ Хидро поднесе барање за лиценца за вршење на енергетска дејност


ПЦЦ Хидро поднесе апликација за Дозвола (лиценца) за извршување на енергетска дејност (за сите проекти, односно МХЕЦ 350 Градечка, 146 Патишка и 33 Галичник 3) до Регулаторната Комисија за Енергитика. ... повеќе


Maрт 2013

ПЦЦ Хидро започнува со изградба на МХЕЦ Патишка река


ПЦЦ Хидро официјално започна со иградба на МХЕЦ 146 Патишка Река. ... повеќе


Jануари 2013

ПЦЦ Хидро започнува со изградба на МХЕЦ Брајчино 2 и МХЕЦ Галичник 3


ПЦЦ Хидро официјално започна со изградба на МХЕЦ Брајчино 2 и МХЕЦ 33 Галичник 3. ... повеќе


Контакт

Сашо Глигоров
Управител

Тел: +389 (0)2 3085088
Факс: +389 (0)2 3085088
saso.gligorov@pcc.eu

back print top
PCC. synergies at work