Патишка

 

 

Развој на локацијата Патишка Река од почетокот на проектот во ноември 2012 година


Јуни 2013:


Понатамошната траса за притисниот цевковод.


Привремено складирање на ГРП цевките покрај трасата на притисниот цевковод.


Чистење на локацијата
Еден од двата водозафати ќе биде изграден тука
Веќе може да се види трасата на притисниот цевковод (во средина-лево на сликата).


Мај 2013:


Почнувајќи од првиот водозафат, се ископува трасата за притисниот цевковод.


Достава и растовар на првите ГРП цевки.


Април 2013:


Подготовка на градежната локација, 2 дел: камионите пристигнуваат на локацијата за отстранување на вишокот материјал.


Подготовка на градежната локација, 1 дел: Снегот се истопи, и патиштата сега се пристапни за градежните машини.


Декември 2012:


Влез во селото Патишка река. Дадени упатствата за градежните работи до главниот изведувач. Подготовката на градежната локација закажана да започне по една недела, доколку дозволи времето.


Стрмниот цевковод ќе биде поставен тука. Во моментот не е возможно да се започне со работа, повторно поради временските услови.

Ноември 2012 :

Одобрението за изградба беше издадено на крајот на ноември. Добрите патни врски значат дека нема потреба од скапи градежни работи за изградба на патишта за пристап до машинската зграда.
Утврдување на локација и почеток на градежните работи закажани за пролет 2013 година.Координати


Google Earth:

41° 47’ 28’’ N, 21° 19’ 28’’ E (Зафат 1)
41° 47’ 49’’ N, 21° 19’ 43’’ E (Зафат 2)
41° 47’ 55’’ N, 21° 19’ 09’’ E (Централа)

Google Maps:
41.791553, 21.324184 (Зафат 1)
41.796384, 21.333743 (Зафат 2)
41.798848, 21.319238 (Централа)

back print top
PCC. synergies at work