Преглед на проектите

 

 

Преглед на нашите проекти за хидроенергија во Македонија.
Контакт

Сашо Глигоров
Управител

Тел: +389 (0)2 3085088
Факс: +389 (0)2 3085088
saso.gligorov@pcc.eu

back print top
PCC. synergies at work