За РСС Хидро

 

 

Најпрвин Претставништвото на РСС во Македонија беше основано како друштво за трговија со електрична енергија во 2005, за подоцна, во октомври 2007 година да биде трансформирано во ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје.

Оттогаш, компанијата работи на подготовките и развојот на проекти за мали хидроцентрали низ целата држава. Во 2010 година, со македонската влада се потпишаа договори за концесии за четири локации , со што беа договорени инсталиран енергетски капацитет од 4.1 мегавати и вкупна инвестиција од 10,5 милиони евра.
back print top
PCC. synergies at work